Contacteer ons

Stad

9.000 huizen erbij? Even dimmen!

Op verzoek van de gemeenteraad stelt Nieuwegein een gedeeltelijke, tijdelijke bouwstop in. Eerst komt er een onderzoek naar wat al die nieuwbouw voor de stad en haar bewoners betekent. Want een kleine 9.000 huizen en minstens 15.000 nieuwe inwoners erbij in 2030: kan de stad dat wel aan?

Voor mij vormde het geluid van heimachines tientallen jaren de achtergrondtrack van mijn leven. Overal en altijd werd er wel ergens gebouwd en kon je dat ritmische boem boem boem horen, als van een verre trom met een boodschap die je niet kunt ontcijferen. Soms voelde je, als bij een zware baspartij, de grond trillen.

Maar na de oplevering van het nieuwe stadscentrum in 2011 werd het geleidelijk stiller in de stad, al verdween die Nieuwegeinse soundtrack nooit helemaal. Aan die relatieve rust komt de komende jaren een einde. Er zal weer volop gebouwd worden, want tot 2030 wil het gemeentebestuur een kleine 9.000 woningen bouwen in de stad.

De Noordstedetunnel in aanbouw, © Het Utrechts Archief.

Grenzen
Omdat Nieuwegein ligt ingeklemd tussen snel- en waterwegen en dus weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft, zullen die woningen in de bestaande stad moeten verrijzen. Dat wordt nog een hele opgave, want 9.000 woningen is niet niks. De bestaande woningvoorraad neemt toe met ongeveer een derde. Als er gemiddeld twee mensen per woning in die nieuwe woningen komen wonen, betekent dat dat het inwoneraantal van Nieuwegein zal toenemen van circa 64.000 nu naar een stuk of 80.000 in 2030.

Het grootste deel van de geplande nieuwe woningen in Nieuwegein zal bestaan uit appartementen. Dat heeft te maken met het huidige eenzijdige woningaanbod. Nieuwegein is gebouwd in een tijd dat het standaardgezin – man, vrouw en twee of drie kinderen – de norm was en dus telt de stad vooral veel eengezinswoningen.

Jongeren
Maar de samenstelling van de bevolking verandert rap, in Nederland en dus ook in Nieuwegein. Er komen steeds meer een- en tweepersoonshuishoudens. Alleenstaande jongeren, gescheiden mensen en senioren waarvan de kinderen het huis uit zijn. Behalve dat er meer woningen gebouwd moeten worden, is er ook behoefte aan andere typen woningen.

Op verzoek van de gemeenteraad laten burgemeesters en wethouders nu onderzoeken wat de komst van al die huizen en de groei van de bevolking die daarmee gepaard gaat, betekent voor de stad. Blijft er wel voldoende groen over? Kunnen de scholen, de sportclubs, de winkelcentra de verwachte toestroom wel aan? Hoe garandeer je de betaalbaarheid van die nieuwe woningen en wat betekent de groei voor het verkeer in Nieuwegein? Gaat het allemaal niet ten koste van de leefbaarheid?

Ontwikkelfase
Ergens in de zomer van komend jaar is de uitkomst van het onderzoek bekend. Tot die tijd komt de bouw van 3.300 geplande woningen stil te liggen. Het betreft plannen die nog in de ontwikkelfase verkeren en waarvoor bijvoorbeeld nog geen vergunning is verleend. De overige bouwplannen – die deels al in uitvoering zijn – gaan wel gewoon door. Helemaal stil wordt het de komende maanden dus niet in Nieuwegein.

Ja, bouwen moet

Nu hoor ik u al zeggen: ‘moet dat nou, al dat bouwen? Ik woon hier rustig heb helemaal geen behoefte aan nieuwe huizen in mijn buurt’. Het antwoord is: ja, dat bouwen moet! Al die nieuwe woningen zijn hard nodig, want wat er ook wordt beweerd over Nieuwegein, onze stad is razend populair.

Eigen stekkie
Steeds meer mensen van buiten de stad willen in Nieuwegein wonen. Jongeren die in Nieuwegein zijn opgegroeid, willen er eindelijk wel eens hun eigen stekkie. En senioren willen best verhuizen naar een kleiner huis, maar liefst in Nieuwegein.

Het punt is: de woningmarkt zit op slot. Er zijn veel te weinig betaalbare sociale huurwoningen waardoor mensen vaak jaren moeten wachten voor ze een woning kunnen krijgen. Daardoor zijn ze vaak aangewezen op vrije sector huurwoningen en betalen ze huren die een groot deel van hun inkomsten opslokken.

Ouderen die willen verhuizen naar iets kleiners, waardoor hun ruime eengezinshuis vrijkomt voor een jong gezin, vinden niets van hun gading en blijven zitten waar ze zitten. En een huis kopen is voor velen steeds minder een haalbare optie.

Nu al stijgen de huizenprijzen in Nieuwegein zo hard dat het vooral voor starters steeds moeilijker wordt, zo niet onmogelijk, om een eigen huis te vinden. Ook omdat potentiële huizenkopers tegenwoordig flink moeten overbieden om überhaupt een kans te maken.

Belegger
Als voorbeeld: een simpel rijtjeshuis bij mij in de straat in Galecop stond te koop voor 350.000 euro. De woning ging voor vier ton over de toonbank. De verkoper had er nog meer voor kunnen krijgen, maar weigerde het hogere bod van een buitenlandse belegger, omdat hij dat geen goede zaak voor de straat vond. Hij verkocht het liever aan een jong gezin. Hulde voor mijn voormalige buurman!

Hij is overigens vertrokken naar elders in het land, want in Nieuwegein was niets van zijn gading te vinden. Laten we hopen dat al die Nieuwegeiners die een (ander) huis zoeken – inclusief ikzelf – wel gewoon in hun eigen stad kunnen blijven wonen. Als straks de soundtrack van Nieuwegein – boem boem boem – weer boven de stad hangt, zal mij dat dan ook als muziek in de oren klinken.

Nijpelsplantsoen, © Johan Nebbeling
Nijpelsplantsoen
Het stilleggen van een deel van de woningbouwplannen in afwachting van de uitkomst van het gemeentelijke onderzoek verandert niets voor de bewoners van het Nijpelsplantsoen, heeft wethouder Hans Adriani van bouwen en wonen beloofd. Zij krijgen, zoals toegezegd door woningbouwcorporatie Mitros en de gemeente, voor de zomer te horen of de vier flats aan het Nijpels worden gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
© gemeente Nieuwegein, Woningbouwprogramma 2030 (vastgesteld in 2017)
Waar komen die nieuwe huizen?
1. Stadscentrum-West: 3.500 (de ontwikkeling en bouw van 1000 woningen daarvan is tijdelijk stilgelegd)
2. Rijnhuizen (voorheen bedrijventerrein Plettenburg): 2.500 (bouw en ontwikkeling gaat grotendeels door)
Verder zijn er ruim zestig kleinere projecten, verspreid over de stad in bestaande wijken (2.900 woningen, waarvan het grootste deel nu tijdelijk stilgelegd.

Veel gelezen

Advertentie
Verbinden