Contacteer ons

Opinie

Plaatselijk nieuws

Johan over het belang van lokale journalistiek en zijn motivatie om aan IN Nieuwegein mee te werken.

Ik werk als freelance journalist voor (onder meer) landelijke kranten, maar mijn hart ligt – en heeft altijd gelegen – bij de lokale en regionale journalistiek. Waarom? Omdat plaatselijk nieuws niet gaat over wat er gebeurt in Verweggistan of in de top van een of andere multinational in New York (hoewel dat natuurlijk óók belangrijk is), maar direct raakt aan het leven van de mensen waarover je schrijft. Plaatselijk nieuws gaat over gewone mensen die bijzondere dingen doen en over bijzondere gewone mensen.

Het doet ertoe
Wat jij als verslaggever opschrijft, filmt, opneemt of fotografeert en vervolgens publiceert – via welk medium doet er niet toe – gaat over hún leefomgeving, hún leven en doet er dus voor hen echt toe. Mooier kun je het als journalist niet hebben.

Al moet je er wel rekening mee houden dat je je geen fouten kunt permitteren omdat je lezers vaak meer weten van de plaatselijke situatie en dus superkritisch zijn. Dat maakt regionale en lokale journalistiek ook nog eens een behoorlijk lastige discipline.

Wegbezuinigd
Met lede ogen bezie ik dan ook de al jaren voortgaande teloorgang van de lokale en regionale journalistiek. Regionale kranten hebben halve redacties wegbezuinigd, huis-aan-huisbladen moeten zich zien te redden met anderhalve man en een paardenkop. De situatie is in veel steden en dorpen inmiddels zo nijpend dat overheden – provincies en gemeenten – naarstig naar oplossingen zoeken. Maar die zijn niet zo makkelijk te vinden.

Gebrekkige nieuws- en informatievoorziening is een landelijk probleem, maar omdat dit een Nieuwegeinse website is en ik in Nieuwegein woon, kijk ik naar Nieuwegein. En mijn conclusie is dat wij, Nieuwegeiners, qua nieuwsvoorziening behoorlijk aan ons lot worden overgelaten.

Persberichtje
De regionale krant AD – voorheen het Utrechts Nieuwsblad – lijkt zich uit onze stad te hebben teruggetrokken. Van serieuze berichtgeving uit Nieuwegein is al lang geen sprake meer. Een politieberichtje, een bewerkt persberichtje van de gemeente of een makelaar, soms een eigen interviewtje: meer heeft het AD ons Nieuwegeiners kennelijk niet te bieden.

Treffend in dit verband is de manier waarop de krant tot dusver verslag heeft gedaan van het 50-jarig jubileum van onze stad: namelijk niet. Je zou verwachten dat als een stad in jouw verspreidingsgebied een halve eeuw bestaat – hoe uniek is dat! – je als regionale krant ruim aandacht aan dat jubileum gaat besteden. Dat lijkt me zeker gerechtvaardigd voor een stad met ruim 64.000 inwoners, 6.500 bedrijven en 72.000 arbeidplaatsen – Nieuwegein is de derde economische motor van de provincie Utrecht; om maar een paar feiten en cijfers te noemen.

Obligaat
Maar helaas. Achtergrondverhalen over de ontwikkeling van Nieuwegein; reportages over hoe het is om in zo’n nieuwe stad te wonen, te werken, op te groeien, oud te worden, te leven; analyses en verkenningen over hoe de stad zich de komende halve eeuw zich zal ontwikkelen, welke problemen en mogelijke oplossingen er liggen: ik heb er, afgezien van een obligaat interviewtje met de voorzitter van de Historische Kring, in het AD tot dusver geen letter over gelezen.

Overnames
Het huis-aan-huisblad De Molenkruier behoorde ooit tot de beste en bestgelezen kranten in zijn categorie van Nederland. Maar na jarenlange bezuinigings- en overnamerondes lijdt de trotse Molenkruier al enkele jaren een nogal kwijnend bestaan. Bovendien wordt De Molenkruier rampzalig slecht bezorgd. Maar er is hoop nu De Molenkruier, samen met andere huis-aan-huisbladen in de regio, is overgenomen door Kontakt Media, een serieuze uitgever van lokale kranten. Misschien kan die De Molenkruier een nieuwe impuls geven en kan de krant weer de rol spelen in de nieuwsvoorziening die hij lange tijd had.

PEN.nl
Je zou zeggen dat de nieuwswoestijn waarin Nieuwegein geleidelijk is veranderd kansen biedt aan andere partijen en initiatieven. En inderdaad zijn die er ook geweest, maar ze hebben om uiteenlopende redenen nooit wortel geschoten. Met uitzondering van PEN.nl, een website die al meer dan een kwart eeuw in de lucht is. Dat feit verdient absoluut respect, maar een serieuze nieuwssite kan ik PEN.nl met de beste wil van de wereld niet noemen.

Ik ben dus heel blij met dit initiatief, InNieuwegein.nl, de digitale aanvulling op het succesvolle gelijknamige stadsmagazine. InNieuwegein.nl is weliswaar geen ‘nieuwssite’ maar richt zich op achtergronden en mooie verhalen uit onze stad, maar ook daar is behoefte aan. Natuurlijk moet InNieuwegein.nl zich nog bewijzen. De opbouw zal tijd kosten en succes is niet gegarandeerd. Maar aan mij zal het niet liggen. Zoals gezegd: mijn hart ligt bij de plaatselijke en regionale journalistiek. En daar is in onze stad Nieuwegein een wereld te winnen.

Veel gelezen

Advertentie
Verbinden