Contacteer ons

Jouw privacy

Hier lees je hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, neem dan gerust contact op.

IN Nieuwegein wordt uitgegeven door Geyn Uitgeverij.

Geyn Uitgeverij, gevestigd aan Perkinsbaan 11, 3439 ND Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Geyn Uitgeverij | IN Nieuwegein (geyn.nl, innieuwegein.nl)
Perkinsbaan 11
3439 ND Nieuwegein

Je kunt ons het beste bereiken via info@innieuwegein.nl.

Geyn Uitgeverij is niet verplicht om een speciale functionaris persoonsgegevens te benoemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Geyn Uitgeverij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer *

* Het verwerken van het burgerservicenummer is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de verplichting van de belastingdienst om hen gegevens te verstrekken over betaalde vergoedingen aan bezorgers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innieuwegein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Geyn Uitgeverij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling in de webshop, waaronder betaling en leveren van goederen en diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken in de webshop
 • Het tegengaan van misbruik van de website en/of webshop
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Jouw gebruik  van de website te kunnen analyseren om daarmee de website te verbeteren
 • Het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen m.b.t. uitbetaalde vergoedingen aan bezorgers

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geyn Uitgeverij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens welke verstrekt zijn in de webshop worden gedurende maximaal één jaar bewaard.

Persoonsgegevens welke verstrekt zijn voor inschrijving op de mailinglijst (naam en mailadres) blijven bewaard teneinde nieuwsbrieven te kunnen blijven verzenden, tenzij verzocht wordt om de inschrijving op de mailinglijst ongedaan te maken.

Persoonsgegevens welke verstrekt zijn door bezorgers bewaren we gedurende de wettelijk vastgelegde bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Geyn Uitgeverij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Geyn Uitgeverij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Geyn Uitgeverij gebruikt functionele en analytische cookies, maar geen tracking cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Geyn Uitgeverij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google, uitsluitend voor het kunnen gebruiken van Google Analytics. Je IP-adres wordt hiervoor door Google versleuteld en omgezet in een anonieme nummering, die niet naar een persoon te herleiden is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Geyn Uitgeverij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@innieuwegein.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.

Geyn Uitgeverij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geyn Uitgeverij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Relevante documenten en bestanden worden uitsluitend lokaal opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor de eindverantwoordelijke van Geyn Uitgeverij. 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innieuwegein.nl.

Versie: juni 2021

Verbinden